Després de treballar l'arquitectura en el marc de la creació compartida durant 25anys volem obrir les nostres portes a tots els que hi vulguin entrar. Benvinguts al fascinant món de l'espai on tots desenvolupem les nostres vides!
Rafael, Carme i Ramon, RCR ARQUITECTES