Aquest Fons el constitueix tots aquells documents donats pel fundador RCR Arquitectes a la fundació RCR BUNKA. I té el seu fonament en l’apartat b) de l’objecte de la fundació: “Aplegar, inventariar, custodiar i difondre el fons material, documental i del pensament del Fundador...; vetllar i contribuir a la conservació del patrimoni arquitectònic creat”.

Ara conté Esbossos (dibuixos fets a mà complementaris dels projectes), Maquetes i Exfoliacions (detalls matèrics de diferents fragments de projectes).

Per emmarcar tots aquests documents, el Fons s’acompanya del Fons curricular 1987-2016 de RCR Arquitectes constituït per la relació completa de la Biografia, Obres i projectes, Reconeixements, Exposicions, Referències bibliogràfiques, Publicacions, i Conferències i altres.

S’incorpora també en aquest apartat una relació completa fotogràfica de l’Obra construïda de RCR Arquitectes fins a data 2016 per tal d’identificar totes aquelles obres susceptibles de ser vetllades per la seva conservació per part de la fundació.

Aquest fons es revisa i s’actualitza anualment.